Välkommen till UBC's homepage!

Denna sajt är UBC's bas i nätet och erbjuder möjligheten att få information om oss och att delta i några av våra projekt. För att kunna röja undan alla oklarheter från början kan du få svar på följande frågor:

Vad innehåller denna sajt? - Vad är UBC? - Vem är "Ense-Fighter"?

Übersetzt von: Maggie Wessel

Vad innehåller denna sajt?

För det första innehåller och erbjuder denna sajt mycket omväxling: vi presenterar oss och våra kortfilmer, det finns mycket bakgrundsinformation till våra videofilmer, det finns reportage om aktuella projekt och gallerier med bilder och scener ur våra filmer. En egen mini-sajt är tillägnad "Ense-Fighters" historia, inkl. bilder, kortlek och filmaffischer. Också viktig är den interaktiva delen på denna sajt där du t.ex. kan delta i vårt berättelse-projekt eller titta igenom vår samling av imperativer. Dessutom kan du titta på och ladda ner filmklipp och desktop-bakgrunder och du kan också beställa UBC-fan-artiklar. Och glöm inte: vi tycker att det är kul om du deltar och medverkar!

Vad är UBC?

UBC står för "United Brain Company", vilket ungefär betyder "Förenta Hjärn-Sällskapet". Detta är namnet på oss, en öppen grupp som producerar video- och kortfilmer sen 1991. Allting startades av de tre skaparna av UBC - M. Euskirchen, K.-H. Laschke och M. Osterhaus - som på den tiden gick i skolan tillsammans. Sen vidgades UBC-kretsen till ca. sex direkt involverade personer och åtskilliga kompisar och gynnare. Trots att endast en UBC-medlem förvandlade sin hobby till sitt yrke (han jobbar i en tv-studio) har vi numera under nästan 10 år bibehållit vår gemensamma hobby att göra filmer.

Vem är "Ense-Fighter"?

En av de filmfigurer som vi har skapat är "Ense-Fighter". Han är den fiktive hjälten in den lilla kommunen Ense. I byarna där vi kommer ifrån är han den outtröttlige kämparen för det goda och ser framför allt till att hans ärkefiende, den onde Dr. Duum, inte får makten över Ense. 1996/97 gjorde vi den första filmen med "Ense-Fighter" - den var bara en dokumentation eller snarare ett "making of" av en actionfilm som aldrig producerades i sin fulla längd. Enligt den uppdiktade historien om "Ense-Fighter" finns det redan 20 fortsättningar av den första filmen och vi håller just nu på med att producera en pseudo-dokumentation ("Ense-Fighter 2000") där vi vill presentera alla dessa fortsättningar. På vår sajt kan du redan läsa om handlingen och innehållet av alla filmerna.